Friday, 25 January 2013

Ptaki na La Janda cz.IV

Kolejna dawka ptaków z La Janda.

 Pójdźka zwyczajna, pójdźka (Athene noctua)


 Dudek zwyczajny, dudek (Upupa epops)


 Żuraw (zwyczajny), (Grus grus)


 Kaniuk (Elanus caeruleus)


 Czapla złotawa, czapelka, czapelka złotawa (Bubulcus ibis)


 Kania czarna, (Milvus migrans)


 Sęp płowy (Gyps fulvus)


 Trzmielojad ,(Pernis apivorus)


 Żuraw (zwyczajny), (Grus grus)


Pliszka siwa (Motacilla alba)


Wednesday, 28 November 2012

Ptaki na La Janda cz.III

Następna dawka ptaków z La Janda.


 orzełek, odmiana ciemna - Aquila pennata


 drozdówka rdzawa - Cercotrichas galactotes

 
 makolągwa - Carduelis cannabina

 
 czapla złotawa - Bubulcus ibis

 
 góropatwa czerwona - Alectoris rufa

 
 czapla złotawa - Bubulcus ibis

 
 świergotek polny - Anthus campestris

 
 świergotek polny - Anthus campestris

 
 żołna - Merops apiaster

 
 pliszka żółta - Motacilla flava

 
 turkawka - Streptopelia turtur

 
żołna - Merops apiaster

 

Friday, 23 November 2012

Ptaki na La Janda cz.II

Druga cześć ptaków na La Janda.


 chwastówka zwyczajna - Cisticola juncidis

 
 drozdówka rdzawa - Cercotrichas galactotes

 
 dzierzba rudogłowa - Lanius senator

 
 gadożer - Circaetus gallicus

 
 kląskawka - Saxicola rubicola

 
 makolągwa - Carduelis cannabina

 
 pójdźka - Athene noctua

 
 pójdźka - Athene noctua

 
 pokrzewka aksamitna - Sylvia melanocephala

 
 sęp płowy - Gyps fulvus

 
 sęp płowy - Gyps fulvus

 
sieweczka rzeczna - Charadrius dubius

 

Wednesday, 21 November 2012

Ptaki na La Janda cz. I

O La Janda pisałem już. Teraz przedstawiam jakie ptaki można na niej obserwować.

 czapla modronosa - Ardeola ralloides
 
 czapla nadobna - Egretta garzetta

 czapla purpurowa - Ardea purpurea

 czapla złotawa - Bubulcus ibis

 czapla złotawa - Bubulcus ibis

 drozdówka rdzawa - Cercotrichas galactotes

 dudek - Upupa epops

 gadożer - Circaetus gallicus

 kobczyk - Falco vespertinus

 modrzyk - Porphyrio porphyrio

 żuraw - Grus grus

żwirowiec łąkowy - Glareola pratincola

Monday, 19 November 2012

La Janda - Tarifa - Hiszpania

Po kilku dniach ulewnych deszczów ponownie wybrałem się na La Jande, zęby zobaczyć co w trawie ćwierka. Przed moimi oczami ukazał się dość ciekawy widok, La Janda jezioro. Przypomnę ze jeszcze nie tak dawno, 60 lat temu było to spore jezioro, które zostało wysuszone i przekształcone na pola uprawne. Szkoda bo było to jedno z najciekawszych miejsc ornitologicznych w Europie. Wspomnę ze na La Jandzie do 1954 roku żuraw był ptakiem lęgowym. Teraz odwiedza to miejsce tylko na zimę. La Janda aktualnie jest miejscem odpoczynku ptaków w trakcie swojej wędrówki migracyjnej do Afryki i miejscem zimowania dla wielu gatunków z północnej Europy.

 Ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus)

 Ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus)

 Kaniuk zwyczajny (Elanus caeruleus)


 Modrzyk (Porphyrio porphyrio) Czapla biała (Ardea alba)

 Czapla złotawa, czapelka, czapelka złotawa (Bubulcus ibis)

 Czapla złotawa, czapelka, czapelka złotawa (Bubulcus ibis)

Bocian biały (Ciconia ciconia)

 Żuraw (Grus grus)


 Żuraw  (Grus grus)

 Bocian czarny, juv.(Ciconia nigra)

 Bocian biały (Ciconia ciconia)

 Czapla siwa (Ardea cinerea)