Friday, 25 January 2013

Ptaki na La Janda cz.IV

Kolejna dawka ptaków z La Janda.

 Pójdźka zwyczajna, pójdźka (Athene noctua)


 Dudek zwyczajny, dudek (Upupa epops)


 Żuraw (zwyczajny), (Grus grus)


 Kaniuk (Elanus caeruleus)


 Czapla złotawa, czapelka, czapelka złotawa (Bubulcus ibis)


 Kania czarna, (Milvus migrans)


 Sęp płowy (Gyps fulvus)


 Trzmielojad ,(Pernis apivorus)


 Żuraw (zwyczajny), (Grus grus)


Pliszka siwa (Motacilla alba)